Vores værdier

Det er et stort ansvar at håndtere andre virksomheders bogføring og revision. Det kræver nøjagtighed i arbejdet, fuld forståelse for virksomhedens økonomi, finansielle muligheder og eventuelle udfordringer.

På den anden side kræver det også meget tillid at overlade ens økonomi til et eksternt hold af revisorer.

Hvad enten I overvejer at skifte revisor eller om det er første gang, I får en revisor ind ad døren, så er det altid lidt af et spring ud i det blinde.

Hos Nærrevision gør vi vores bedste, for at du og din virksomhed lander så blødt som muligt.

Derfor sætter vi vores lid til det nære samarbejde, den deltagende dialog og en ansvarlig tilgang til vores arbejde og jeres økonomi.

Nærrevision revisorer står med hver sin puslebrik i teamarbejde

Vores DNA er indbegrebet af vores arbejde med vores kunder og vores værdier.

Det er på én og samme tid måden, vi arbejder på og måden, vi er på — som mennesker, som kolleger og som dine rådgivere.

Fordi revision er mere end regneark og omhyggelig bogføring. Det handler også om erfaring, specialistviden, faglig integritet og ikke mindst medmenneskelighed.

Som nærværende revideringsrådgivere er vi ikke bare investeret i din virksomheds fortsatte trivsel. Vi er også tæt på dig.

Derfor lægger vi stor vægt på at være Deltagende, Nærværende og Ansvarlige.

Deltagende

Nærværende

Ansvarlige

Vi er nærværende

Som kunde hos Nærrevision får du tilknyttet en fast medarbejder.

Det betyder, at du altid er i kontakt med den medarbejder, der kender bedst til jeres situation. Og det sikrer også, at vi har bedre mulighed for at skabe en tæt arbejdsrelation, der fører til bedre samarbejde, større rummelighed og respekt.

Det gør vi, fordi vi stræber efter at være en virksomhed, der er nærværende og til stede for vores kunder såvel som medarbejdere og samarbejdspartnere.

Som revisorer sidder vi mange timer af vores arbejdsdag med næsen nede i tal og Excel ark, men vores kunder er for os aldrig kun en række CVR-numre. Vi brænder for de muligheder, et nært samarbejde byder, og vi er altid klar med rådgivning.

Et nærværende samarbejde med vores kunder betyder ikke bare, at vi har bedre indsigt i deres situation; vi mener også, at det er den eneste rigtige måde at føre effektiv revision på. Kun med et samarbejde, hvor vi møder dig i øjenhøjde og tager udgangspunkt i din virksomheds behov og muligheder, kan vi garantere den bedste bogføring og rådgivning.

Jeres idéer og visioner for fremtiden er vores mål ligeså meget som jeres. Og det er kun gennem et nærværende samarbejde, at vi bedst kan guide dig og din virksomhed frem til den bedste løsning.

Fordi ingen virksomheder er ens, og vi ønsker at være lyttende og medlevende i forhold til vores nære relationers ønsker.

 

Vi deltager aktivt

Det kan godt være, vores skjorter er skarpt strøget, skoene pudset og slipset justeret, når vi møder op ude hos dig. Men én ting, vi aldrig glemmer at medbringe til ethvert samarbejde, nyt såvel som gammelt, er hjertet, der banker for vores kunders økonomiske muligheder og udfordringer.

Fordi vi mener, at foruden regnemaskinen, så er en engageret fremgangsmåde et af de vigtigste redskaber i en revisors værktøjskasse.

Som revisionsfirma deltager vi aktivt i samarbejdet med vores kunder, og vi engagerer os i udviklingen af deres virksomheder.

Derfor lægger vi også stor vægt på, at vores medarbejdere har rigeligt med muligheder for at udvikle sig både personligt og professionelt. Sådan sikrer vi ikke kun, at vi konstant er up-to-date med den nyeste viden; det er også med til at garantere, vi har den klareste indsigt i vores kunders behov og udvikling.

Hvis du spørger os, så er det umuligt ikke at indleve sig i det, vi gør, fordi alle vores revisorer har noget på hjerte og brænder for at yde revisorhjælp vores kunder til bedst at udfylde deres potentiale.

Sådan mener vi, at vi bedst kan sikre vores kunder den bedste service — altid.

 

Vi tager ansvar

Det er ikke for ingenting, at vi tager det nære samarbejde så seriøst. En revisors arbejde er kun ligeså meget værd, som den tiltro, kunden har til, at arbejdet er udført korrekt og med omhu.

En sådan tiltro opstår ikke ud af det blå.

Det er ikke nok med veluddannede medarbejdere, flotte udmærkelser og mange års erfaring indenfor branchen. Kræver også et revisionsfirma, der tager ansvar — og det gælder både i form af kvalitetsarbejde af høj faglig standard og en arbejdsfilosofi, der respekterer kunders situation og ønsker.

Og det medfører også omtanke i forhold til samarbejdspartnere og det omkringliggende samfund.

Kun ved at levere solidt kvalitetsarbejde og være aktivt til stede og deltagende i lokalsamfundet samt vores samarbejde med kunder, kan vi som et erfarent revisionsfirma sikre vores kunder, at vi kan vores kram.

Derfor har vi også konstant fokus på, hvordan vi bedst gør en forskel — for både kunder og samfundet.