Ansvarlig revisorrådgivning

Brugbar og indsigtsrig revisorrådgivning kan være mange ting og dækker over en bred vifte af forskellige emner og forretningsområder.

Fælles for det hele er, at rådgivningen skal udmønte sig i dybere forståelse for din virksomheds finanser, jeres potentialer for vækst og, ikke mindst, mere klarhed omkring den fremadrettede økonomiske kurs.

Det kalder vi ansvarlig rådgivning.

Nærværende samarbejde

Nogle gange handler det om at genopfinde den dybe tallerken; andre gange handler det om at slå koldt blod i årerne og danne sig et bedre overblik, så man kan handle bevidst og hensigtsmæssigt.

Men én ting, der gerne altid skal være i overensstemmelse, er kursen for samarbejdet mellem revisor og virksomhed. Der skal være en fælles forståelse for, at vi arbejder mod samme mål og med samme ambitioner.

Derfor mener vi, at vi i vores nærværende tilgang er specielt godt udrustede til at yde revisorrådgivning til store såvel som små virksomheder. Fordi vi går ikke ind i samarbejdet bevæbnet kun med lommeregner og notesbog — når vi træder indenfor jeres dør, har vi også hjertet med i brystlommen.

Når vi siger nærværende revisor- og finansrådgivning, så er det fordi, vi går i med begge ben hver gang.

Investeret rådgivning

Vi tror på, at den bedste revision og den bedste rådgivning udspringer fra et tæt samarbejde mellem revisor og virksomhed, hvor begge parter ikke alene investerer i det økonomiske aspekt men også det menneskelige.

Med en revisor, der investerer sig i din virksomhed på en mere nærværende måde, åbner det også op for nye indgangsvinkler. Det bevirker, at revisorrådgivningen kan være mere sagligt funderet i netop din virksomheds situation og samtidig bidrage til at gøre en mere konkret forskel i forhold til jeres fremtidsplaner.

Tilgangen er en ansvarlig fremgangsmåde, hvor målet er at finde frem til nye potentialer for vækst og investering via et dybdegående kendskab til din virksomheds regnskaber og ambitioner for fremtiden.

Sparring med indsigt

Sjældent findes der to virksomheder, der er ens. Det er også tilfældet med to virksomheder indenfor en ellers identisk branche. Virksomhed A har måske andre ambitioner end Virksomhed B, mens Virksomhed B måske har andre forudsætninger for vækst eller diversificering.

Mulighederne er for så vidt uendelige.

Derfor er det også så vigtigt med revisorrådgivning, der kan tilpasse sig din virksomheds situation og behov. Og det skal meget gerne være sandt, hvad end du søger rådgivning om generationsskifte, skatteforhold, bogføring eller noget helt andet.

Med Nærrevision arbejder vi hårdt for netop at være omstillingsparate, så vi kan sikre dig den bedste og mest indsigtsrige rådgivning.

Vi er sparringspartnere såvel som rådgivere, og så snart du har vores erfarne revisorer bag din ryg, så er vi med dig hele vejen.

Rådgivning

Skattemæssige forhold

Søger du rådgivning inden for skattemæssige forhold?

Lad os hjælpe dig med:

 • Skatteplanlægning
 • Avanceberegninger
 • Bindende svar fra SKAT
 • Skattesager
 • Succession
 • Bo- og gaveafgift
 • Generationsskifte
 • Køb og salg af virksomhed
 • Aktieombytning

Aktieombytning 
Vi kan rådgive dig og foretage en typisk aktieombytning uden tilladelse, hvor et driftsselskab indskydes i forbindelse med stiftelse af et holdingselskab med en eller to ejere. Derudover kan vi også hjælpe med mere komplicerede former for aktieombytning. Ydelsen omfatter udarbejdelse af stiftelsesdokumenter med vedtægter, udarbejdelse af åbningsbalance med vurderingsberetning, onlineregistrering via webreg samt meddelelse til SKAT.

Kontakt vores skattekonsulent Stig Skovly, godkendt revisor og partner i Nærrevision A/S.

Start af virksomhed og/eller selskab

Start af virksomhed og/eller selskab

Fokus på din kerneforretning
At drive virksomhed stiller store krav til dit overblik.

Du skal både kunne overskue:

 • Lokale, nationale og globale jungler af krav og muligheder
 • Handlingsplaner
 • Etablerings- og iværksætterkontoordning
 • Budget
 • Valg af virksomhedsform
 • Regnskabsår

Derfor har du brug for en revisor, der kan hjælpe dig – både med de praktiske udfordringer samt med kompetent rådgivning af dig som virksomhedsejer, så du kan bruge din tid optimalt og udvikle din virksomhed i den rigtige retning.

Omdannelse til selskab

Omdannelse til selskab

Du kan omdanne din personlige virksomhed til selskab – dvs. enten til anpartsselskab eller aktieselskab.

Der findes to muligheder for omdannelse:

 • Omdannelse til handelsværdier
 • Skattefri virksomhedsomdannelse

Ved begge omdannelser skal din personlige virksomhed værdiansættes til handelsværdier. Samtlige aktiver skal værdiansættes, og der skal beregnes goodwill.

Omdannelse til handelsværdier
Evt. skattemæssige avancer på driftsmidler, bygninger og goodwill kommer til beskatning. Hvis der er opsparet overskud fra virksomhedsordningen, skal disse også beskattes. Der kan frit vælges regnskabsår, og første år kan løbe 18 måneder.

Skattefri virksomhedsomdannelse
Dine skattemæssige værdier overføres til dit selskab. Evt. udskudt skat på opsparet overskud fra virksomhedsordningen modregnes i din skattemæssige anskaffelsessum på dit selskab.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Overvejer du at omdanne til selskabsform?

Kontakt os! Alt er inkluderet i vores løsning, inklusive fremsendelse af relevante dokumenter til SKAT. 

Ring til os, eller kig forbi Nærrevision – vi hjælper dig gerne!

Køb/salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed

Køb en virksomhed – og få fradrag i topskatten

 • Iværksætterkontoen er det moderne alternativ til etableringskontoen.
 • Du har kunnet indbetale til en iværksætterkonto siden 2009.

Regeringen har i november 2010 fremsat forslag om at gøre reglerne endnu mere smidige.

Salg eller køb af virksomhed 
Vi hjælper gerne med diverse beregninger/værdiansættelser.

Kontakt vores skatteekspert Stig Skovly, godkendt revisor og partner i Nærrevision A/S.

Spaltning af selskab

Spaltning af selskab

 Et selskab med to ejere, der har forskellige ønsker omkring selskabet? 
Så er løsningen i udgangspunktet først en aktieombytning til et holdingselskab. Derefter en ophørsspaltning af holdingselskab til to nye holdingselskaber – et til hver ejer. 

Vi tilbyder: 

 • Udarbejdelse og indsendelse af spaltningsplan
 • Revisorerklæring om kreditorers sikkerhed
 • Udarbejdelse af spaltningsbalance
 • Udarbejdelse og anmeldelse af endelig beslutning om spaltning
 • Indsendelse af meddelelse til SKAT

Alternativt – tilførsel af aktiver 
Har du et selskab, der ønsker at overdrage hele eller en del af sin virksomhed til et andet selskab, uden at det udløser beskatning? 

Det kan vi sagtens hjælpe dig med. Hurtigt og til konkurrencedygtige priser!

Vi tilbyder:

 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument med vedtægter
 • Åbningsbalance med vurderingsberetning
 • Onlineregistrering via webreg
 • Indsendelse af meddelelse til SKAT
 • Moms og A-skatteregistrering af selskabet

Kontakt vores skattekonsulent Stig Skovly, godkendt revisor og partner i Nærrevision A/S.

Fusion af selskaber

Fusion af selskaber

Nærrevision tilbyder også:

 • Assistance med skattefri fusion af selskaber
 • Udarbejdelse og indsendelse af fusionsplan
 • Revisorerklæring om kreditorers sikkerhed
 • Udarbejdelse af fusionsbalance
 • Udarbejdelse og anmeldelse af endelig beslutning
 • Indsendelse af meddelelse til SKAT

Kontakt vores skattekonsulent Stig Skovly, godkendt revisor og partner i Nærrevision A/S.

Nyheder 

 • Køreplanen er ændret. Bl.a. gælder der nye frister for underskrift på fusionsplan
 • Ændringer i kravet til indsendelse af fusionsregnskab og revisionspåtegning
Generationsskifte

Generationsskifte

Et meget stort antal virksomheder skal generationsskiftes i de kommende år, fordi ejeren nærmer sig pensionsalderen.

Et generationsskifte kræver flere overvejelser:

 • Virksomheden skal gøres salgsklar
 • Værdier skal gøres op
 • Der skal findes en køber i god tid

Som revisorer ved vi, at der står følelser på spil, og at alt ikke handler om økonomi og tørre tal. Men jo tidligere du går i gang, desto bedre kan du selv styre processen, så der bliver taget hensyn til dine visioner og ønsker. 

God planlægning giver samtidig bedre mulighed for at optimere skat og pension. Tal derfor med os om generationsskifte, så du kan få planerne på plads og lidt mere ro i sindet.