Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er enten et anpartsselskab eller aktieselskab, som ejer ejerandele af et eller flere selskaber. Normalt er der ingen aktiv drift i et holdingselskab, da det udelukkende har ejerandele i andre virksomheder der står for den egentlige drift.

Der kan være flere konstellationer i en holdingselskabskonstruktion, hvor der enten kan være en eller flere ejere af samme holdingselskab. Er der flere ejere af en driftsvirksomhed kan hver ejer også have deres eget holdingselskab, som så hver ejer en andel af driftsvirksomheden. Her skelnes der mellem et samlet holdingselskab og et personligt holdingselskab. Der er tre forskellige måder, at oprettet et holdingselskab. Herunder er der illustreret de forskellige holdingstruktur.

 

Hvad er et holdingselskab

Holdingselskab fordele

At oprette både et holdingselskab og et driftsselskab kan virke underligt og ikke mindst dyrt, men der er en række fordele ved netop, at oprette et holdingselskab inden eller sammen med driftsselskabet. Nogle af disse fordele er listet op herunder.

Skattefrit udbytte fra driftsselskabet

Når du som ”ejer” af et driftsselskab ønsker at udbetale udbytte, så vil der være nogle skattemæssige fordele at hente, hvis du har et holdingselskab med ejerandele i driftsselskabet. Står du som almindelig ejer af selve driftsselskabet og ikke har et holdingselskab vil det – hvis du ønsker at udbetale udbyttet, udløse en udbyttebeskatning på 27% af de første 55.300 kr. og herefter 42% af udbyttet herover. Hvis du derimod har et holdingselskab, som ejer driftsselskabet, så vil udbyttet være skattefrit, hvis det udbetales til holdingselskabet samt holdingselskabet har mere end 10% ejerandele.   

Ved at flytte overskuddet over i holdingselskabet er der ikke de samme risici forbundet, som der ville være hvis overskuddet blev i driftsselskabet. Dette betyder blandt andet, at skulle der opstå økonomiske udfordringer i driftsselskabet, så vil det overførte overskud ikke gå tabt og derved minimerer du risikoen ved tab samt sikre skattemæssige fordele.

Skattemæssige fordele ved frasalg

Hvis du står som ejer af et driftsselskab og ikke har tilknyttet et holdingselskab, så vil du – hvis du beslutter dig for at sælge virksomheden ende med, at betale en højere skat, da du sælger virksomheden som privatperson. Hvis det derimod er holdingselskabet, som ejer driftsselskabet, så vil et frasalg kunne gøres skattefrit. Vær opmærksom på, at dette ikke gør sig gældende for aktier i børsnoterede selskaber.

Med et holdingselskab vil beløbet fra et frasalg af driftsselskabet ligge i holdingselskabet, hvor ejeren eller ejerne kan bestemme, hvordan beløbet skal anvendes. Det kan være, at ejeren eller ejerne vælger at trække udbyttet ud til sig selv, hvor ejeren så vil blive beskattet af beløbet. Alternativt, så kan ejeren vælge at geninvestere beløbet i nye virksomheder eller som investor i en eksisterende virksomhed.

Udskiftning af ejerkredsen

Der kan være flere grunde til en udskiftning eller tilføjelse i ejerkredsen. Det kan være, at du står over for et frasalg af driftsselskabet, at du ønsker at købe en medejer ud eller et generationsskifte. Men det kan også være, at du ønsker at tilføje nye strategiske kompetencer til driftsselskabet, hvor en potentiel medejer kan købe sig ind i virksomheden. Her vil et holdingselskab igen være en fordel, da det giver nogle skattemæssige fordele, som vil gøre sådan en udskiftning af ejere noget lettere. Et eksempel kunne være, at du ønsker at opkøbe en medejers andele af driftsselskabet, hvilket vil kræve en noget mindre likviditet, da medejeren har mulighed for at modtage salgsprisen skattefrit via medejerens holdingselskab skal eje mindst 10% af selskabskapitalen i driftselskabet. Her skal du dog være opmærksom på, at dette som udgangspunkt kun vil kunne lade sig gøre, hvis i hver har et personligt ejet holdingselskab.

Hvis dit driftsselskab går konkurs

I grove træk kan du se et holdingselskab som en pengetank, hvortil du kan overføre dit udbytte/overskud fra driftsselskabet. Dette vil – som nævnt tidligere minimere risici for tab af kapital. Det vil sige, at overskuddet fra driftsselskabets regnskabsår overflyttes til holdingselskabet, hvilket betyder at du sikre dine penge, hvis driftsselskabet skulle ende i en dårlig periode med færre ordre eller i værste tilfælde skulle gå konkurs. Det betyder samtidig, at kreditorer ved en konkurs af driftsselskabet ikke har mulighed for at inddrive erstatningskrav ved holdingselskabet, da kreditorernes aktiviteter er forbundet med driftsselskabet.  

Regnskab for holdingselskab

Når du har et holdingselskab, som har ejerandele i et driftsselskab, så skal der føres særskilt regnskab for holdingselskabet, såvel som for driftsselskabet. Det betyder blandt andet, at du skal medregne ekstra administrative ressourcer. Regnskab for holdingselskabet er underlagt bogføringsloven, hvilket vil sige, at holdingselskabet har pligt til at bogføre. Ligeledes er et holdingselskab underlagt årsregnskabsloven, hvorfor det er pålagt at indsende et årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en gang årligt.  

Oprettelse af holdingselskab

Går du med tanker om oprettelse af holdingselskab, så kan dette gøres på tre forskellige måder.

En af de måder du kan oprette et holdingselskab og også både det nemmeste og i de fleste tilfælde billigste er, at du opretter et holdingselskab inden oprettelse af driftsselskabet. Denne måde er for dig, som endnu ikke har oprettet et driftsselskab og går med overvejelser omkring oprettelse af et holdingselskab. Når du opretter holdingselskabet, og hvor det er holdingselskabet, som vil eje driftsselskabet, så kan du gøre brug af rullende kapital. Rullende kapital betyder, at når du stifter holdingselskabet indskyder du 40.000 kr. i selskabskapital (anpartsselskab). Når du samtidig stifter driftsselskabet, lader du selskabskapitalen i holdingselskabet rulle over i driftsselskabet, og derved vil selskabskapitalen på 40.000 kr. ligge i driftsselskabet mens holdingselskabets selskabskapital er bestående af anparter i driftsselskabet.

Den anden måde at stå for oprettelse af holdingselskab på er, at driftsselskabets ejerkreds stifter et holdingselskab gennem ejernes anparter i driftsselskabet. Dette kan ske ved et apportindskud, hvor der er tale om indskud af andre værdier end kontanter. Når der er tale op et apportindskud, så vil det være udstyr som har en økonomisk værdi og ikke en virksomheds arbejdsindsats. Hvis du samtidig ønsker, at denne omstrukturering skal være skattefrit, vil der være en betingelse om, at holdingselskabet ikke må sælge driftsselskabets aktier inden for 3 år efter oprettelse af holdingselskabet.

Den sidste måde, du kan stå for oprettelse af holdingselskab, er lidt kringlet, for her vil du igen gøre brug af apportindskud (bedre kendt som tilførsel af aktiver). I stedet for værdier i en virksomhed, overdrager du dit nuværende driftsselskabs virksomhed til et nyt driftsselskab og omdanner det nuværende driftsselskab til holdingselskab. Her skal du dog være opmærksom på, at denne måde kræver at alle dine samarbejdspartnere skal give deres accept, hvis sådan en omstrukturering skal lykkes. Når vi nævner samarbejdspartnere, så vil det være med undtagelse af driftsselskabets medarbejdere.

Vores DNA

Lad Nærrevision hjælpe dig med oprettelse af holdingselskab.

Overvejer du at etablere et holdingselskab, så vil det altid være en god idé at have en revisor med på sidelinjen, som kan yde den bedste revisor rådgivning dig bedst muligt i hvordan du kan oprette et holdingselskab smartest med flest mulige fordele. Det kan være at du har en eller flere virksomheder i din portefølje og gerne vil omlægge din virksomhedsstruktur med oprettelse af holdingselskab, og så du kan overflytte dit udbytte til holdingselskabet. Vi tilbyder dig den økonomiske rådgivning der skal til for, at du kommer sikkert i mål med omstruktureringen af din selskabsstruktur. Uanset størrelse og erhverv.   

Nærrevision er et mindre lokalt revisionsfirma med over 25 års erfaring med revisor- og driftsoptimeringsopgaver for små- og mellemstore virksomheder. Hos os er et nærværende, stærk og tillidsfuldt samarbejde kernen i vores forretning, og du vil ikke blive opfattet som et nummer i rækken, hvor du kastes rundt mellem forskellige revisorer. Når du giver os ansvaret for din virksomheds økonomi og driftsoptimering fortæller du os samtidig, at du har en stor tillid til os – hvilket i den grad forpligter. Derfor får du en fast revisor som både er Deltagende, Nærværende og Ansvarlig. For lige præcis disse ord er DNA’et i vores virksomhed. Med din fast tilknyttede revisor mener vi at skabe fundamentet for en tæt, nærværende og stærk samarbejdsrelation.

Vi glæder os til at høre fra dig.