Frist for indberetning af kompensation

Torsdag den 30. september 2021 er sidste frist for indberetning af dokumentation for kompensation udbetalt inden for følgende perioder:

  • Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts 2020 til 8. juni 2020 / 8. juli 2020,

  • Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts 2020 til 31. august 2020 og

  • Kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere fra 9. marts 2020 til 29. august 2020.

Betalingsfrist for COVID-19 kreditter

Udskydelse af betalingsfrist som følge af covid-19.

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for store virksomheder.

De kommende betalingsfrister for store virksomheder ser derfor sådan ud:

Afregningsperiode

Indberetningsfrist

Betalingsfrist

Maj 2021

31. maj 2021    

15. oktober 2021 (udskudt fra 31. maj 2021)

Juni 2021

30. juni 2021    

17. januar 2022 (udskudt fra 30. juni 2021)

 

De kommende betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder ser derfor sådan ud:

Afregningsperiode

Indberetningsfrist

Betalingsfrist

April 2021

10. maj 2021    

27. september 2021 (udskudt fra 10. maj 2021)

Maj 2021

10. juni 2021

31. januar 2022 (udskudt fra 10. juni 2021)

Afviklingen af moms- og A-skattelån

De små virksomheder skal indenfor en periode på kun otte måneder til næste år finde penge til betaling af 2,5 års moms. Dem, der ikke kan betale deres gæld, kan få en afdragsordning hos Skattestyrelsen, men højst for 24 måneder.

Forfaldstidspunktet for de momslån, der skulle have været betalt henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, er rykket til den 1. april 2022. Det giver virksomhederne lidt længere tid til at fremskaffe de nødvendige midler, og da gælden er rentefri, giver det også virksomhederne en rentegevinst.

Der kan også være udskudte a-skattelån for små og mellemstore virksomheder som forfalder den 1/4 2022, 1/6 2022, 1/11 2022, 1/2 2023 og 1/5 2023.

For dem, der ikke kan låne penge af deres pengeinstitut, udvides den maksimale periode for afdragsordninger på skattekontoen fra 12 til 24 måneder, men det sker til en rente på 0,7 % pr. måned. Renten er ikke fradragsberettiget og svarer derfor til en normal lånerente på ca. 11 % p.a. Det er ikke billigt. Kreditten er i øvrigt betinget af, at virksomheden overholder alle indberetningsfrister. Kommer virksomheden for sent med bare en enkelt, forfalder hele gælden til betaling.

Tilbagebetalingen af lånene sker samtidig med de ordinære betalinger af moms og A-skat. De små virksomheder skal således ordinært betale moms den 1. marts 2022 (for 2. halvår af 2021) og den 1. september 2022 (1. halvår af 2022).

Kompensation til selvstændige
Corona situation – Nærrevison

Regeringen har været ud med nogle restriktioner, opfordringer og anbefalinger, til,  hvordan vi skal forholde os i den nuværende situation, hvor der sker en opblomstring i virussmittetilfældene.

En af punkterne er anbefaling og opfordring til, at alle offentlige og private arbejdspladser i videst muligt omfang tilrettelægger arbejdet, så der kan arbejdes hjemmefra.
Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes restriktioner og anbefalinger.

Derfor vil vi, i det omfang det kan lade sig gøre og det giver mening i forhold til løsningen af opgaverne, forsøge at tilrettelægge vores arbejde, så der kan arbejdes hjemmefra i større omfang.
Vi vil fortsat holde vores kontorer åbne i både Frederiksværk og Hillerød.

Møder, som ikke kan udskydes eller afholdes på anden vis, vil vi fortsat afholde enten hos kunden eller på kontoret.

Vi vil tage vores forholdsregler med sprit og afstand og muligvis også mundbind hvis det tilsiger det.

Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes ønske og derved bidrage til, at vi måske kan bryde nogle mulige smittekæder.