Kompensation til selvstændige
Frister for udskydelse af moms og SKAT

Moms for store virksomheder, der afregner momsen månedsvist

 
 

Frist for angivelse og betaling udskydes 1 måned

   
               

Momsperiode

Gældende frist

 

Ny frist

       

Marts

27. april 2020

 

25. maj 2020

       

April

25. maj 2020

 

25. juni 2020

       

Maj

25. juni 2020

 

27. juli 2020

       

 

Momsen for mellemstore virksomheder, der afregner momsen kvartalsvist

 
 

Frist for angivelse og betaling udskydes 3 måneder

   
               

Momsperiode

Gældende frist

 

Ny frist

       

1. kvartal 2020

2. juni

 

1. september

       

 

Momsen for små virksomheder, der afregner momsen halvårligt

Fristen for angivelse og betaling udskydes 6 måneder

 
             

Momsperiode

Gældende frist

 

Ny frist

     

1. halvår 2020

1. sept. 2020

 

1. marts 2021

     

 

Sidste frist for betaling af A-skat og AM-bidrag små & mellemstore virksomheder

Fristen for betaling udskydes 4 måneder. Angivelsesfrist uændret

 
             

Afregnings-
periode

Indberetning

 

Betalingsfrist

     

April

11. maj 2020

 

10. sept. 2020

     

Maj

10. juni 2020

 

12. okt. 2020

     

Juni

10. juli 2020

 

10. nov. 2020

     

 

Sidste frist for betaling af A-skat og AM-bidrag store virksomheder

Fristen for betaling udskydes 4 måneder

 
             

Afregnings-
periode

Indberetning

 

Betalingsfrist

     

April

30. april 2020

 

31. aug. 2020

     

Maj

29. maj 2020

 

30. sept. 2020

     

Juni

30. juni 2020

 

30. okt. 2020

     

 

Sidste frist for betaling af B-skat

Fristen for betaling for april udskydes 2 måneder. For maj udskydes fristen 7 måneder

             

Afregningsperiode

   

Ny betalingsfrist

     

April

   

20. juni 2020

     

Maj

   

20. dec. 2020

     

 

Faste omkostninger – skal jeg søge kompensation nu?

Da retningslinjer, tidsfrister, yderligere tiltag og ændringer omkring Covid19 opdateres løbende anbefaler vi, at i holder jer på følgende sider.

Corona situation – Nærrevison

Regeringen har været ud med nogle restriktioner, opfordringer og anbefalinger, til,  hvordan vi skal forholde os i den nuværende situation, hvor der sker en opblomstring i virussmittetilfældene.

En af punkterne er anbefaling og opfordring til, at alle offentlige og private arbejdspladser i videst muligt omfang tilrettelægger arbejdet, så der kan arbejdes hjemmefra.
Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes restriktioner og anbefalinger.

Derfor vil vi, i det omfang det kan lade sig gøre og det giver mening i forhold til løsningen af opgaverne, forsøge at tilrettelægge vores arbejde, så der kan arbejdes hjemmefra i større omfang.
Vi vil fortsat holde vores kontorer åbne i både Frederiksværk og Hillerød.

Møder, som ikke kan udskydes eller afholdes på anden vis, vil vi fortsat afholde enten hos kunden eller på kontoret.

Vi vil tage vores forholdsregler med sprit og afstand og muligvis også mundbind hvis det tilsiger det.

Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes ønske og derved bidrage til, at vi måske kan bryde nogle mulige smittekæder.