Kompensation til selvstændige
Frister for udskydelse af moms og SKAT

Moms for store virksomheder, der afregner momsen månedsvist

 
 

Frist for angivelse og betaling udskydes 1 måned

   
               

Momsperiode

Gældende frist

 

Ny frist

       

Marts

27. april 2020

 

25. maj 2020

       

April

25. maj 2020

 

25. juni 2020

       

Maj

25. juni 2020

 

27. juli 2020

       

 

Momsen for mellemstore virksomheder, der afregner momsen kvartalsvist

 
 

Frist for angivelse og betaling udskydes 3 måneder

   
               

Momsperiode

Gældende frist

 

Ny frist

       

1. kvartal 2020

2. juni

 

1. september

       

 

Momsen for små virksomheder, der afregner momsen halvårligt

Fristen for angivelse og betaling udskydes 6 måneder

 
             

Momsperiode

Gældende frist

 

Ny frist

     

1. halvår 2020

1. sept. 2020

 

1. marts 2021

     

 

Sidste frist for betaling af A-skat og AM-bidrag små & mellemstore virksomheder

Fristen for betaling udskydes 4 måneder. Angivelsesfrist uændret

 
             

Afregnings-
periode

Indberetning

 

Betalingsfrist

     

April

11. maj 2020

 

10. sept. 2020

     

Maj

10. juni 2020

 

12. okt. 2020

     

Juni

10. juli 2020

 

10. nov. 2020

     

 

Sidste frist for betaling af A-skat og AM-bidrag store virksomheder

Fristen for betaling udskydes 4 måneder

 
             

Afregnings-
periode

Indberetning

 

Betalingsfrist

     

April

30. april 2020

 

31. aug. 2020

     

Maj

29. maj 2020

 

30. sept. 2020

     

Juni

30. juni 2020

 

30. okt. 2020

     

 

Sidste frist for betaling af B-skat

Fristen for betaling for april udskydes 2 måneder. For maj udskydes fristen 7 måneder

             

Afregningsperiode

   

Ny betalingsfrist

     

April

   

20. juni 2020

     

Maj

   

20. dec. 2020

     

 

Faste omkostninger – skal jeg søge kompensation nu?

Ordningen bliver opdateret – skal jeg vente eller søge nu?

Ændringer blev aftalt blandt politikerne 18.4.2020

Det er aftalt at ordningen forlænges med perioden 9. juni til og med 8. juli (1 måned). Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange. Der er endnu ikke kommet lovgivning til dette. Dvs. vi ved ikke præcist hvordan man har tænkt sig denne udvidelse. Vi gætter på at udvidelsen kommer til at ske proportionalt / forholdsmæssigt, og således ikke medfører en ekstra revisorerklæring.

Samtidig sættes minimumsgrænsen for omsætningstab ned til 35%. Det er nu på 40%.

Der er nu et maksimum på 60 mio. kr. i kompensation per virksomhed. Dette ændres fremadrettet til 110 mio. kr., men samtidig indføres en udbyttebegrænsning, således at man ikke må udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb i 2020 og 2021 hvis man modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation.

For at være omfattet af ordningen om kompensation for faste omkostninger, skal man have faste omkostninger for minimum 25.000 kr. i en tremåneders periode. Grænsen nedsættes til 12.500 kr., stadig for en tremåneders periode.

Man skal reducere sin kompensation hvis man har haft underskud sidste år. Dette ændres formentlig også, således at reduktionen kan omfatte maksimalt 50% af underskuddet sidste år. Det er usikkert hvordan denne regulering af overkompensation eller underkompensation vil blive udført i praksis.

For de virksomheder, som på grund af helt ekstraordinære omstændigheder har underskud i 2019, men ellers kører med overskud, vil der, såfremt det er muligt, blive anvendt en anden referenceperiode end 2019 for underskuddet. Dette kommer måske til at bero på at underskuddet fra tidligere skyldes for eksempel klimainvesteringer, energieffektiviseringer, ekstraordinær vækst og ressourceforbrug, så det sikres, at der ikke overkompenseres og ydes kompensation til virksomheder med ineffektiv drift.

Mange af tilpasningerne kræver statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen. Også dette bidrager til usikkerhed.

Endelig er der en del tvivl om, hvilke ”faste omkostninger” der er omfattet af kompensationsmuligheden.

Nu eller senere – anbefaling

Ovenstående bebudede ændringer medfører en række usikkerheder. Derfor kan det være en fordel at vente med at ansøge om kompensation, til disse usikkerheder er afklaret, antageligt i løbet af et par uger.

Omvendt vil der være visse virksomheder som har brug for at ansøge, for at få en udbetaling så snart som muligt, så der er penge til at videreføre virksomhedens drift. Disse virksomheder vil så opleve en eller flere efterreguleringer for at imødekomme ovenstående ændringer.

Det taler for at ansøge nu, at der under alle omstændigheder skal søges en ekstra gang for at blive omfattet af den ekstra måned. Omvendt koster det flere penge hvis rådgiver skal have fat i sagen flere gange.

Så lidt afhængig af hvilken situationen man står i, er det en fordel at vente med ansøgning, eller søge nu. Medmindre man akut har brug for pengene, er det vores generelle anbefaling at afvente situationen til ovenstående er afklaret.

Frister

Som det er nu, skal der søges senest 30.6.2020. Hvornår den nye ansøgningsfrist bliver, vides ikke. Måske bliver søgningen for de eksisterende 3 måneder ved med at være 30.6.2020, og så kommer der en ny ansøgningsfrist for den ekstra måned.

Vi formoder at alle ændringerne bliver implementeret med at bagudvirkende kraft.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.