Momslån 1. marts 2021

Virksomheder kan rentefrit låne penge af staten, svarende til momsen der skal indberettes og betales 1. marts 2021.

Hvilket beløb?

3. og 4. kvartals moms blev lagt sammen, for kvartalsafregnende virksomheder. For halvårsafregnende virksomheder, blev 1. og 2. halvårs moms lagt sammen. Der er altså tale om momsen for enten hele eller det halve af 2020. Beløbet kan nu lånes rentefrit af staten. Det har Folketinget vedtaget den 23. februar 2021.

Hvem kan låne?

Man kan udelukkende få lov til at låne, hvis man har indberettet rettidigt, dvs. senest 1. marts 2021. Ordningen med momslån gælder i øvrigt ikke virksomheder under konkursbehandling, virksomheder under rekonstruktionsbehandling, virksomheder under likvidation eller virksomheder under tvangsopløsning.

Betal momsen

Udgangspunktet er, at man betaler sin moms 1. marts 2021. Når man så søger om lånet, bliver et tilsvarende beløb, indsat på Skattekontoen. Der kan søges fra forventeligt 17. marts, og der sker udbetaling forventeligt 12 dage senere til Skattekontoen, medmindre der er behov for at foretage kontrol af anmodningen. Hvis der derefter er positivt indestående på Skattekontoen, og der ikke er andre udeståender med Skattestyrelsen, og man ikke har forhøjet udbetalingsgrænsen, udbetales pengene til virksomhedens bankkonto i løbet af yderligere 5 dage. Dvs. den 3. april (det er en lørdag, så 5. april). Ministeren tager forbehold for, at der kan opstå uforudsete udfordringer af systemteknisk eller driftsmæssig karakter, som vil forsinke processen.

Eller betal ikke

Hvis man ikke betaler til tiden (en del virksomheder har ikke likviditet til at betale), kan man godt opnå lån alligevel. Lånet vil så ikke komme til udbetaling, men blive anvendt til at modregne gælden.

  • Det betyder at man godt kan opnå lånet, selvom man ikke har betalt momsen som forfalden 1. marts 2021.
  • Det kan ske, at man modtager en rykker for betaling, i forløbet. Og rykkergebyrer kan blive pålagt i den forbindelse.
  • Der vil påløbe renter fra betalingsfristen og frem til lånet bevilges (forventeligt renter i ca. 29 dage).
  • Renter og gebyrer kan ikke lånes/skyldes, og de skal betales. Ellers overgår de til alm. inddrivelse med foged osv.

I praksis virker låneordningen således som en udskydelse af betalingsfristen, dog med renter, gebyrer og opkrævninger til følge.

Konkurs og betalingsordninger

Man kan godt få lån, selvom man bliver begæret konkurs mellem 1. marts og inden lånet bevilges, dog ikke hvis man tages under faktisk konkursbehandling. Og hvis virksomheden efter lånets udbetaling tages under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling, vil virksomheden straks skulle tilbagebetale lånet.

Omkring betalingsordninger på Skattekontoen, har ministeren desværre kun udtalt sig om a-skattelån. Vi formoder dog at der heller ikke ved moms-lån, er problemer med at optage lånet, selvom man har indgået en betalingsordning på Skattekontoen.

Tilbagebetaling

Lånet er rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022. Det sker via Skattekontoen.

Skattekontoen

Det er samtidig besluttet, at der sker forlængelse af perioden med forhøjelse af beløbsgrænsen for indestående på skattekontoen til 1. juni 2022. Dermed kan virksomheder med overskudslikviditet anvende Skattekontoen i en rum tid, inden der sker automatisk overførsel til banken, med evt. negativ rente til følge. Udskydelse hænger sammen med udskydelse af lån til a-skat i en anden låneordning.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Kompensation til selvstændige
Frister for udskydelse af moms og SKAT

Hjælpepakker har medført, at frister for moms, A-skat, am-bidrag, lønsumsafgift, acontoskat og oplysningsskema er udskudt. Du kan finde alle udskudte frister på SKATs hjemmeside via nedenstående link.

Faste omkostninger – skal jeg søge kompensation nu?

Da retningslinjer, tidsfrister, yderligere tiltag og ændringer omkring Covid19 opdateres løbende anbefaler vi, at i holder jer på følgende sider.

Corona situation – Nærrevison

Regeringen har været ud med nogle restriktioner, opfordringer og anbefalinger, til,  hvordan vi skal forholde os i den nuværende situation, hvor der sker en opblomstring i virussmittetilfældene.

En af punkterne er anbefaling og opfordring til, at alle offentlige og private arbejdspladser i videst muligt omfang tilrettelægger arbejdet, så der kan arbejdes hjemmefra.
Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes restriktioner og anbefalinger.

Derfor vil vi, i det omfang det kan lade sig gøre og det giver mening i forhold til løsningen af opgaverne, forsøge at tilrettelægge vores arbejde, så der kan arbejdes hjemmefra i større omfang.
Vi vil fortsat holde vores kontorer åbne i både Frederiksværk og Hillerød.

Møder, som ikke kan udskydes eller afholdes på anden vis, vil vi fortsat afholde enten hos kunden eller på kontoret.

Vi vil tage vores forholdsregler med sprit og afstand og muligvis også mundbind hvis det tilsiger det.

Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes ønske og derved bidrage til, at vi måske kan bryde nogle mulige smittekæder.