Nye frister

Udskydelse af frister for slutafregninger

Erhvervsministeriet har meddelt, at fristen for at indberette dokumentation til slutafregning for covid-19 relateret kompensation bliver forlænget.

Nu er fristen forlænget fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021.

Fristforlængelsen kommer til at gælde for slutafregningen på tværs af alle Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger for foråret 2020, herunder slutafregningen for faste omkostninger, lønkompensation og selvstændige mv.

 

Frist kompensation faste omkostninger udskydes.

Vigtigt, når man skal søge kompensation for faste omkostninger for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021:

Nu er ansøgningsfristen forlænget fra 15. juni 2021 til 31. august 2021.

 

Årsrapport selskaber

Fristen for indsendelse af årsrapport 2020 ville normalt være den 31. maj 2021.

Denne frist er nu udskudt til den 30. juni 2021.

Der er udelukkende tale om frist for regnskabsår der afsluttes den 31. december 2020.

 

Selvangivelser personlige virksomheder og selskaber

Fristen for indberetning af selskabers og personers selvangivelse for 2020 er ligeledes udskudt.

Datoen for sidste indsendelsesfristen er den 1. september 2021.

Fristen for indbetaling af personlig restskat med dag til dag rente, er stadigvæk den 1. juli 2021.

 

Momslån hos SKAT

Vigtigt – hvis I har gjort brug af momslån hos SKAT.

Hvis I ikke overholder indberetnings- og betalingsfrister, kan SKAT kræve lånet indfriet straks.

Fakta om aktuelt momslån, med ansøgningsperiode 2/6 – 16/6 2021.          

Der kan ansøges om momslån svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms

for 1. kvartal 2021 (frist 1/6 2021). Tilbagebetalingsfristen for momslånet er 1. november 2022.                  

 

Kontakt os venligst hvis I har spørgsmål til ovennævnte.

Rigtig god sommer – de bedste hilsner Nærrevision A/S

Kompensation til selvstændige
Frister for udskydelse af moms og SKAT

Hjælpepakker har medført, at frister for moms, A-skat, am-bidrag, lønsumsafgift, acontoskat og oplysningsskema er udskudt. Du kan finde alle udskudte frister på SKATs hjemmeside via nedenstående link.

Faste omkostninger – skal jeg søge kompensation nu?

Da retningslinjer, tidsfrister, yderligere tiltag og ændringer omkring Covid19 opdateres løbende anbefaler vi, at i holder jer på følgende sider.

Corona situation – Nærrevison

Regeringen har været ud med nogle restriktioner, opfordringer og anbefalinger, til,  hvordan vi skal forholde os i den nuværende situation, hvor der sker en opblomstring i virussmittetilfældene.

En af punkterne er anbefaling og opfordring til, at alle offentlige og private arbejdspladser i videst muligt omfang tilrettelægger arbejdet, så der kan arbejdes hjemmefra.
Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes restriktioner og anbefalinger.

Derfor vil vi, i det omfang det kan lade sig gøre og det giver mening i forhold til løsningen af opgaverne, forsøge at tilrettelægge vores arbejde, så der kan arbejdes hjemmefra i større omfang.
Vi vil fortsat holde vores kontorer åbne i både Frederiksværk og Hillerød.

Møder, som ikke kan udskydes eller afholdes på anden vis, vil vi fortsat afholde enten hos kunden eller på kontoret.

Vi vil tage vores forholdsregler med sprit og afstand og muligvis også mundbind hvis det tilsiger det.

Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes ønske og derved bidrage til, at vi måske kan bryde nogle mulige smittekæder.