Kompensation til selvstændige
Frister for udskydelse af moms og SKAT

Hjælpepakker har medført, at frister for moms, A-skat, am-bidrag, lønsumsafgift, acontoskat og oplysningsskema er udskudt. Du kan finde alle udskudte frister på SKATs hjemmeside via nedenstående link.

Faste omkostninger – skal jeg søge kompensation nu?

Da retningslinjer, tidsfrister, yderligere tiltag og ændringer omkring Covid19 opdateres løbende anbefaler vi, at i holder jer på følgende sider.

Corona situation – Nærrevison

Regeringen har været ud med nogle restriktioner, opfordringer og anbefalinger, til,  hvordan vi skal forholde os i den nuværende situation, hvor der sker en opblomstring i virussmittetilfældene.

En af punkterne er anbefaling og opfordring til, at alle offentlige og private arbejdspladser i videst muligt omfang tilrettelægger arbejdet, så der kan arbejdes hjemmefra.
Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes restriktioner og anbefalinger.

Derfor vil vi, i det omfang det kan lade sig gøre og det giver mening i forhold til løsningen af opgaverne, forsøge at tilrettelægge vores arbejde, så der kan arbejdes hjemmefra i større omfang.
Vi vil fortsat holde vores kontorer åbne i både Frederiksværk og Hillerød.

Møder, som ikke kan udskydes eller afholdes på anden vis, vil vi fortsat afholde enten hos kunden eller på kontoret.

Vi vil tage vores forholdsregler med sprit og afstand og muligvis også mundbind hvis det tilsiger det.

Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes ønske og derved bidrage til, at vi måske kan bryde nogle mulige smittekæder.