Gældende kompensationsordninger

Kompensation for stedbundne faste omkostninger (maksimalt 150.000 kr. per måned)

Søg kompensation til at dække din virksomheds udgifter til husleje, renter på boliglån mv., såkaldte stedbundne faste omkostninger, fra 1. oktober 2021 til 31. december 2021.

Kompensation for faste omkostninger til alle virksomheder

Søg kompensation for faste omkostninger fra den 1. juli 2021 til 30. september 2021, hvis din virksomhed har oplevet et omsætningstab på mindst 45 %.

Kompensation for stedbundne faste omkostninger (maksimalt 150.000 kr. per måned)

Søg kompensation til at dække din virksomheds udgifter til husleje, renter på boliglån mv., såkaldte stedbundne faste omkostninger, fra 1. juli 2021 til 30. september 2021.

Kompensation for faste omkostninger for blandede aktiviteter

Søg kompensation for faste omkostninger for blandede aktiviteter fra den 1. juli til den 31. august 2021, hvis din virksomhed har oplevet et omsætningstab på mindst 35 % i henhold til EU’s krisebestemmelse.

 

https://virk.dk/vejledning/virk-corona/covid-19-faste-omkostninger/

Betalingsfrist for COVID-19 kreditter

Udskydelse af betalingsfrist som følge af covid-19.

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus. Derfor er visse frister for betaling af A-skat og am-bidrag udskudt for store virksomheder.

Den kommende betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder ser sådan ud:

Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
Maj 2021 10. juni 2021 31. januar 2022 (udskudt fra 10. juni 2021)
Afvikling af momslån

 

Momslån

Indberetningsperiode

Ansøgningsperiode

Frist for tilbagebetaling

1

For små virksomheder: 2. halvår af 2019

For mellemstore virksomheder: 4. kvartal 2019

17. november 2020 til 18. december 2020

1. april 2022

2

For små virksomheder: 2. halvår af 2019

For mellemstore virksomheder: 4. kvartal 2019

5. maj 2020 til 16. juni 2020

1. april 2022

3

For små virksomheder: 1. og 2. halvår af 2020 (frist 1. marts 2021)

For mellemstore virksomheder: 3. og 4. kvartal 2020 (frist 1. marts 2021)

17. marts 2021 til 14. april 2021

1. april 2022

4

1. kvartal 2021 (frist 1. juni 2021)

2. juni 2021 til 16. juni 2021

1. november 2022

 

Kompensation til selvstændige
Corona situation – Nærrevison

Regeringen har været ud med nogle restriktioner, opfordringer og anbefalinger, til,  hvordan vi skal forholde os i den nuværende situation, hvor der sker en opblomstring i virussmittetilfældene.

En af punkterne er anbefaling og opfordring til, at alle offentlige og private arbejdspladser i videst muligt omfang tilrettelægger arbejdet, så der kan arbejdes hjemmefra.
Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes restriktioner og anbefalinger.

Derfor vil vi, i det omfang det kan lade sig gøre og det giver mening i forhold til løsningen af opgaverne, forsøge at tilrettelægge vores arbejde, så der kan arbejdes hjemmefra i større omfang.
Vi vil fortsat holde vores kontorer åbne i både Frederiksværk og Hillerød.

Møder, som ikke kan udskydes eller afholdes på anden vis, vil vi fortsat afholde enten hos kunden eller på kontoret.

Vi vil tage vores forholdsregler med sprit og afstand og muligvis også mundbind hvis det tilsiger det.

Vi vil forsøge at efterleve myndighedernes ønske og derved bidrage til, at vi måske kan bryde nogle mulige smittekæder.