Det er vigtigt, at din forskudsopgørelse stemmer, så du betaler den rigtige skat i løbet af året. Hvis oplysningerne er forkerte, risikerer du at skulle betale en restskat.

Du skal også være opmærksom på, om Covid-19 situationen har haft indflydelse på din økonomi. Det kan eksempelvis være overskud af virksomhed, manglende lønindtægt, befordringsfradrag mm.

Du kan tjekke oplysningerne på skat.dk/tastselv. 

Er du enig?

Hvis du er enig i deres forslag, skal du ikke gøre mere. Din nye forskudsopgørelse vil automatisk gælde fra den 1. januar, og dit nye skattekort bliver sendt til din arbejdsgiver eller andre, der udbetaler indkomst til dig (fx SU-styrelse, et pensionsselskab eller a-kasse).

Er du ikke enig?

Det er vigtigt, at du selv retter tallene

Kontakt os, hvis du vil høre mere

Telefon 47771210 eller e-mail revision@naerrevision.dk