Ordinær acontoskat

Den ordinære opkrævning af 2. rate af selskabers acontoskat for indkomståret 2022 forfalder til betaling senest den 21. november 2022.

 

Frivillig indbetaling af acontoskat

Selskaber som forventer at selskabsskatten for indkomståret 2022 vil overstige de opkrævede acontorater, har samtidig mulighed for at foretage en ekstra frivillig indbetaling af acontoskat senest den 21. november 2022.

Beregning af eventuelle indbetalinger af frivillig acontoskat, skal udføres på baggrund af selskabets forventede overskud for indkomståret 2022.

Hvis beregningen viser, at selskabsskatten for indkomståret 2022 vil overstige de ordinære acontorater, kan selskabet ved en frivillig indbetaling sparre de ikke-fradragsberettigede renteudgifter på (forventet) 4,3% af en eventuel restskat.

Indbetaling af frivillig acontoskat skal indberettes til SKAT via selskabets TastSelv, inden at beløbet kan overføres til selskabets skattekonto, da beløbet ellers vil blive tilbageført.

 

Mulighed for indbetaling i februar 2023

Selskaber som ikke når, eller har mulighed for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat i november 2022, har ligeledes mulighed for at udføre indbetalingen senest den 1. februar 2023. Indbetalingen vil dog blive fratrukket et ikke-fradragsberettiget tillæg på (forventet) 0,8%.

 

Hvis I har spørgsmål eller behov for at vide mere om indbetaling af acontoskat, er I velkommen til at kontakte os.