Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat.

Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 2. kvartal 2022 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

  • Forlængelsen af fristen for at indsende årsrapporten. Tidligere lød fristen på fem måneder efter balancedatoen, men nu får virksomhederne seks måneder til at indsende årsrapporten.
  • Er du hovedaktionær eller nærtstående medaktionær, skal du huske at oplyse om eventuelle transaktioner med dine selskaber.
  • Den 30. september er sidste dato for slutafregning for alle ikke-slutafregnede kompensationsordninger. Det er samtidig muligt at indsende en samlet slutafregning.
  • Softwarevirksomheden Clerk.io vokser voldsomt på både kunde- og medarbejdersiden. Men antallet af ansatte i økonomiafdelingen er det samme.
  • Undgå ekstra renter ved at indbetale din eventuelle restskat senest den 1. juli.
  • Flere virksomheder skal anvende en revisor.

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst!

Læs seneste nyt fra Din Revisor Informerer

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere

Telefon 47 77 12 10 eller e-mail revision@naerrevision.dk