Vi har fornøjelsen at sende dig det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat.

Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 1. kvartal 2021 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed.

OBS: Vær opmærksom på, at det på side 2 og af bagsiden fremgår, at fristen for selskabers betaling af acontoskat samt selvstændiges betaling af b-skat og AM-bidrag er den 20. marts. Da dette imidlertid er en lørdag, er fristen i stedet mandag den 22. marts.

I dette nummer kan du blandt andet læse om:

  • Hvis din virksomhed anvender elektricitet til rumopvarmning, bliver elregningen for 2021 formentlig noget billigere end 2020.
  • TastSelv-koden til Skattestyrelsens hjemmeside og til brug for dine indberetninger forventes at ophøre den 6. juli 2021.
  • Hvis dit selskab er økonomisk trængt, har du blandt andet mulighed for enten selv at træde til eller at indgå en tvangsakkord.
  • Nu kan andelsboligforeninger undgå, at andelskronen falder.
  • Du kan spare mange penge ved at købe en grøn bil.

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst!

Læs senest nyt fra Din Revisor Informerer

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere

Telefon 47 77 12 10 eller e-mail revision@naerrevision.dk