Den nye bogføringslov, som gælder fra 1. juli 2022, kræver at der udarbejdes beskrivelse af bogføring og opbevaring. Og beskrivelserne skal udarbejdes meget snart efter den 30. september 2022!

Den lovpligtige beskrivelse skal indeholde:

  • En beskrivelse af procedurer, der sikrer at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,
  • En beskrivelse af procedurer, der sikrer at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares betryggende,
  • En beskrivelse af hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for ovenstående to procedurer.

Beskrivelserne er et krav for følgende virksomheder:

  • Alle virksomheder som offentliggør regnskab efter Årsregnskabslovens klasse B-D, som er alle selskaber (uanset størrelse og aktivitet).
  • Andre erhvervsdrivende og virksomheder, hvor omsætningen er over kr. 300.000 (bl.a. personlige virksomheder og andelsboligforeninger).

Kravet om bogførings- og systembeskrivelser omfatter ikke virksomheder, som efter årsregnskabsloven ikke offentliggør regnskab, og hvor omsætningen ikke overstiger kr. 300.000 årligt (f.eks. personlige virksomheder, I/S’er, andelsboligforeninger).

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon

Erhvervsstyrelsen har den 30. september 2022 offentliggjort en skabelon, som kan hjælpe virksomhederne med at få dokumenteret de pligtige beskrivelser. Der er dog tale om en skabelon, som skal tilpasses den enkelte virksomheds specifikke forhold.

Download Erhvervsstyrelsens vejledning og skabelon

Ikrafttrædelse

Beskrivelsen af bogføring og opbevaring skal været udarbejdet inden udgangen af det førstkommende regnskabsår, som starter efter den 1. oktober 2022 (dagen efter offentliggørelse af skabelonen fra Erhvervsstyrelsen).

Det vil sige, at hvis man har kalenderåret som regnskabsår, skal beskrivelsen være lavet senest den 1. januar 2023. Hvis man har regnskabsafslutning den 30. september 2022, så accepterer Erhvervsstyrelsen at beskrivelsen er udarbejdet senest den 30. september 2023.

Vi kan assistere jer

De nye krav til beskrivelser af processer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale vil påvirke størstedelen af de danske virksomheder, og det er ledelsens ansvar at beskrivelserne udarbejdes – også selvom virksomheden indgået aftale med et eksternt bogføringsbureau, omkring bogføring og registrering af virksomhedens transaktioner.

Hvis I får behov for sparring eller assistance i forbindelse med beskrivelserne, er I velkommen til at kontakte os.